fbpx

Çocuklar İçin Farkındalık Programı

 
 

Çocuklar için 8 haftalık farkındalık programı (8-12 yaş)

Çocuklara sürekli “sakin” veya “dikkatli” olmalarını söylüyor, ancak bunu nasıl yapacaklarını öğretmiyoruz. Onlara erken yaşta stresle başa çıkma becerilerini öğretmek; ileride mutlu ve sağlıklı birer yetişkin olmalarına yardımcı olur.

Farkındalık, dikkatimizi “şimdi”ye ve “bura”ya bilinçli bir şekilde getirmek ve olanları yargısızca gözlemleyip kabul etmektir. Dikkatimizi şu ana ve burada olan bitene yöneltmek neden önemli? Çünkü zihnimizin çoğunlukla geçmiş ve gelecekte gezinmesi, stresimizin artmasına yol açar. Oysa dikkatimizi bilinçli bir şekilde şu ana yöneltmek, sakinleşmemize yardımcı olur. Böylelikle var olan durumları daha berrak bir şekilde görebilir ve sağlıklı seçimler yapabiliriz.

 

Bu eğitimde neler yapıyoruz?

 • Bu programın içeriği, Amy Saltzman tarafından geliştirilen 8 haftalık Still Quiet Place – Sessiz Sakin Yer – adlı program temel alınarak hazırlandı.
 • 8 haftalık bu program boyunca farkındalığımızı geliştirici formal (yürüme, oturma, beden tarama) ve informal (farkındalıkla yeme, konuşma, dinleme, günlük aktiviteleri yapma) uygulamaları öğreniyoruz.
 • Beden temelli uygulamalar yoluyla bedenimizle daha güçlü bağ kurmayı öğreniyoruz. Bedenimizin verdiği mesajları dinledikçe ters giden durumları fark edip üstesinden gelebilme yollarını öğreniyoruz.
 • Gündelik hayatta da kullanabileceğimiz eğlenceli egzersizler yoluyla daha sakin ve dikkatli olmayı öğreniyor ve bu becerileri geliştiriyoruz.
 • Çeşitli etkinlikler aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi fark etme ve onlarla mesafelenme becerilerini geliştiriyoruz. Bu farkındalık yaşadığımız olayları daha berrak görebilmemize; eylemlerimiz ve diğer insanlarla daha sağlıklı ilişki kurabilmemize yardımcı oluyor.
 • Bizi strese sokan; acı çekmemize, mutsuz olmamıza sebep olan durumları derinlemesine inceleyip stresimizi azaltıcı farklı yollar araştırıyoruz. Böylelikle stresle başa çıkma becerilerimizi geliştiriyoruz.
 • Kendimize ve etrafımızdakilere karşı sevgi/şefkat duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar, ihtiyaç duyduğumuz sevgi, şefkat ve özeni kendimize göstermemize ve çevremizle daha güçlü bağlar kurmamıza yardımcı oluyor.

 

Programın işleyişi

 • Ebeveynin de dahil olduğu yaklaşık 1 saatlik tanıtım atölyesi
 • 8 hafta boyunca haftada bir kez 1 saatlik buluşmalar
 • İhtiyaç halinde eğitmenle birebir görüşme
 • İkili ve grup çalışma ve paylaşımları
 • Günlük ev uygulamaları (10-15 dakika)
 • Ev uygulamaları için çalışma kağıtları ve farkındalık ses kayıtları
 • Eğitici videolar

 

Farkındalık çocuklar için neden önemli?

 • Günümüzde birçok çocuk evde, okulda, arkadaş çevrelerinde yoğun biçimde stres yaşıyor; karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmeye giderek daha çok ihtiyaç duyuyorlar.
 • Toplumumuz ağırlıklı olarak “hedef”e ve “başarı”ya odaklı. Bu ortamda test puanları, zenginlik ve statü; sevinç, huzur ve paylaşıma göre daha fazla önemseniyor. Bu da bireylerin rekabetçi olmalarına neden oluyor.
 • Bu yaşam biçiminin, gençlerin fiziksel, zihinsel sağlığı ve akademik başarılarına ciddi olumsuz etkileri oluyor. Hiperaktivite ve dikkat bozukluğu, depresyon, anksiyete, obezite, yeme bozukluğu, bağımlılık ve şiddete eğilim tanısı konan çocuk ve ergenlerin sayısı giderek artıyor.
 • Tıpkı fiziksel egzersiz gibi, farkındalık çalışmaları; beynimizin çeşitli bölgelerini çalıştırarak yeni nöral bağların kurulmasına yardımcı olur. Böylelikle gençlerin, yukarıda sayılan sorunların üstesinden gelebilmelerine katkı sunar.

 

Farkındalık çalışmalarıyla geliştirilen beceriler

 • Dikkatin sürekliliği ve odaklanma kapasitesinde artış
 • Belleğin güçlenmesi
 • Bilişsel beceriler ve buna bağlı olarak akademik başarıda artış
 • Zihnin sakinleşmesi
 • Gündelik hayatta ve ilişkilerde karşılaşılan sorunları çözme becerileri
 • Kaygı, öfke, korku gibi güçlü duyguları yönetebilme
 • Strese bağlı gelişen rahatsızlıklarda iyileşme

Daha detaylı bilgi için, aşağıdaki formu kullanarak bana ulaşabilirsiniz.